Allemansrecht


Het Allemansrecht is uniek en de belangrijkste basis voor recreatie in Zweden, het biedt iedereen de mogelijkheid om land van iemand anders te betreden, om te zwemmen in en te varen op andermans water en om bloemen, bessen en paddestoelen te plukken. Je wordt geacht de regels met betrekking tot het allemansrecht te kennen.


MAG WEL :
Wandelen, fietsen, paard rijden en skieŽn op terreinen die niet gebruikt worden voor akkerbouw en niet beschadigd worden door jouw bezoek. Je mag hierbij geen schade toebrengen aan bomen, gewassen en omheiningen. Privť grond in directe omgeving van een woning mag je niet zonder toestemming betreden.
Wandelen, fietsen, paard rijden en skieŽn op particuliere wegen.
Motorvoertuigen zijn ook toegestaan tenzij de eigenaar van de wegen dit verboden heeft.
Wilde bloemen (met uitzondering van wettelijk beschermde plantensoorten), bessen, paddestoelen, noten en alle eetbare vruchten op grond dat niet in gebruik is als landbouwgrond, tuin of plantage.
Water nemen van bronnen, rivieren en meren.
Je tent opzetten, je caravan of aanhanger parkeren voor 24 uur. Voor een langer verblijf dien je toestemming te vragen aan de landeigenaar.
Vuur maken, mits je geen schade veroorzaakt. Er zijn echter beperkingen gedurende periodes van droogte met een verhoogde kans op bosbranden. Je mag gevallen takken en twijgjes gebruiken als brandhout.
Je hond los laten lopen zolang je die volledig onder controle heeft.
Vrij vissen in de zee (met uitzondering van de beperkingen die in de provinciale sportvisverordening staan aangegeven). Voor meren en rivieren etc. heb je in de regel een vergunning en een sportvisakte nodig. Beperkingen hierop zijn vastgelegd in plaatselijke reglementen.

MAG NIET :
Schade toe te brengen aan het land en/of het te vervuilen.
Met een motorvoertuig over land te rijden wat hierdoor beschadigd wordt. Ook het met een motorvoertuig over particuliere wegen rijden is niet toegestaan als de eigenaar van de weg dit verboden heeft.
Takken te breken, bladeren, vruchten (met uitzondering van bessen) en noten te plukken van levende bomen en struiken.
Wettelijk beschermde plantensoorten te plukken.
Je caravan of aanhanger parkeren op land wat schade kan ondervinden van dit parkeren.
Vuur maken indien er kans op schade voor de natuur bestaat.
Je hond los laten lopen op particuliere jacht terreinen.
Honden moeten in de periode van 1/3-20/8 worden aangelijnd.

Bij de plaatselijke VVV "Turistinformation" in Zweden, kun je meer informatie krijgen over het Allermansrecht en over een eventueel stook verbod.

Het allemansrecht geldt niet in natuurreservaten en andere beschermde natuurgebieden.